NEZÁVISLÁ AKREDITOVANÁ SILNIČNÍ LABORATOŘ

Komplexní služby v oblasti zkoušení stavebních materiálů v souvislosti s projektovou přípravou, realizací staveb a opravami všech typů pozemních komunikací, ploch a letišť.

Co děláme

Diagnostická činnost

Zajišťujeme komplexní diagnostické činnosti přímo na místě, vlastní technikou
Provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací
Georadar – GPR
Měření únosností vozovek FWD / HWD
Měření povrchových vlastností vozovek
Provádění a dokumentace sond, odběry vzorků pro laboratorní analýzy
Enviromentální zkoušky podle zákona o odpadech
Geotechnické průzkumy pro pozemní komunikace
Statické posudky budov
Diagnostické průzkumy mostů

Laboratorní činnost

Nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1699
Autorizace ČKAIT v oboru Dopravních staveb
Provádění a dokumentace sond, odběry vzorků pro laboratorní analýzy
Výpočty a návrhy konstrukcí vozovek včetně variantních řešení
Zpracování návrhů změn projektové dokumentace a proveditelnosti navržených technologických řešení
Odborné semináře
Nezávislé poradenství v oblasti přípravy a realizace staveb
Zajištění odborné přípravy pro stavební společnosti, projektanty a státní správu

Pro koho pracujeme

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Krajské úřady
Krajské správy a údržby silnic
Magistráty měst a úřady obcí
Města a obce ČR
Pozemkový fond
Lesy ČR
Více jak 100 stavebních firem, projekčních společností, ...

Dokumenty

Certifikát systému managementu kvality  ČSN EN ISO 9001:2016 
(soubor)
Osvědčení o akreditaci ČIA 
(soubor)
Pojištění odpovědnosti 
(soubor)
Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby - Ing. Lukáš Babka 
(soubor)
Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby - Milan Beck, DiS. 
(soubor)
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací - Petr Martschini 
(soubor)
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací - Milan Beck, DiS. 
(soubor)

Lidé

Ing. Lukáš BABKA

jednatel
lukas.babka@eslab.cz
(+420) 724 369 790

Zuzana UNGEROVÁ

jednatelka
zuzana.ungerova@eslab.cz
(+420) 281 911 224

Jana Babková

sekretariát
jana.babkova@eslab.cz
(+420) 736 759 491

Ing. Jiří PRÜCKNER

manažer kvality AZL
info@eslab.cz
(+420) 724 343 784

Petr MARTSCHINI

vedoucí AZL
petr.martschini@eslab.cz
(+420) 735 176 953

Milan BECK, DiS.

zástupce vedoucího AZL, diagnostika
milan.beck@eslab.cz
(+420) 735 176 951

Martin HOŠEK

zástupce vedoucího AZL
martin.hosek@eslab.cz
(+420) 735 176 954
construction diamond